Ontvoogding

Een ontvoogding is wanneer een minderjarig kind niet meer onder het ouderlijk gezag staat. Ontvoogding kan het gevolg zijn van een huwelijk van de minderjarige of een rechterlijke beslissing.