Octrooi / patent / (mv.) octrooien / patenten

Een octrooi of patent is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of het anderszins exploiteren van een uitvinding of leven[1]. Een octrooi kan door de rechthebbende worden gebruikt als een monopolie op een bepaald stuk techniek.