Onrechtmatig verkregen bewijs

Het onrechtmatig verkregen bewijs is het bewijs dat in handen is van het Openbaar Ministerie, dewelke niet is verkregen volgens de regels voor het verkrijgen van bewijs. Het gevolg hiervan is dat het bewijsmateriaal niet kan worden aangevoerd tijdens een proces.