Burgerlijke rechtbank

Een burgerlijke rechtbank is een rechtbank in het Belgische rechtssysteem. Door de bevoegdheid over burgerlijke problemen over vier rechtbanken (waaronder de burgerlijke rechtbank) te verdelen kunnen deze rechtbanken zich in hun materie specialiseren. Het vredegerecht lost onder meer kleine geschillen tussen burgers op. Wie niet tevreden is of grotere problemen heeft, wendt zich tot de burgerlijke rechtbank, de rechtbank van koophandel of de arbeidsrechtbank.

Overzicht B (Toon alles)