Bezwaar

De bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat een belanghebbende ter beschikking staat in een bestuursrechtelijke procedure. Wanneer hij het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan, kan hij een schriftelijke klacht indienen bij hetzelfde bestuursorgaan. Dit orgaan zal dan onderzoeken of het zijn beslissing zal herzien. Bezwaar moet meestal geschieden binnen zes weken. In principe heeft het bestuursorgaan vervolgens 6 weken de tijd om te antwoorden. Een bezwaarschrift moet duidelijk gemotiveerd zijn. In concreto betekent dit dat het moet vermelden: * Naam, adres, etc. van de belanghebbende; * De beslissing waar de belanghebbende bezwaar tegen maakt; * Waarom de belanghebbende er bezwaar tegen maakt; * Wat de belanghebbende van het bestuursorgaan in concreto wil.

Overzicht B (Toon alles)