Bevrijdende verjaring

Verjaring betekent dat door verloop van de tijd een bepaalde vordering niet langer in rechte afdwingbaar is. In het burgerlijk recht of het handelsrecht heeft de schuldenaar geen afdwingbare schuld of geen afdwingbare verbintenis meer; de schuldeiser heeft dan geen vordering meer. De verbintenis zelf blijft overigens wel bestaan en wordt aangeduid als een natuurlijke verbintenis. Dat impliceert dat als de schuldenaar de verbintenis nakomt, omdat hij zich er niet van bewust is dat de vordering is verjaard, hij zijn prestatie uit onverschuldigde betaling kan terugvorderen. Voldoening van een natuurlijke verbintenis vereist immers kennis van zake. In het strafrecht betekent dit dat men voor een daad niet meer kan gestraft worden; de termijn waarbinnen de strafvordering kan gesteld worden, of waarbinnen de straf kan uitgevoerd worden, is verstreken. In het fiscaal recht betekent dit dat men niet meer kan belast worden; de termijn waarbinnen de belasting kan geheven of ingevorderd worden, is verstreken. Dit alles zijn vormen van bevrijdende verjaring.

Overzicht B (Toon alles)