Bevoorrechte schuldeiser

Een bevoorrechte (preferente) schuldeiser is een schuldeiser wiens vordering eerst en (voorzover mogelijk) volledig voldaan wordt voor de gewone schuldeisers (bv. fiscus, hypotheekhouder,...).

Overzicht B (Toon alles)