Boedelafstand

Bij een boedelafstand laat een schuldenaar, die niet in staat is zijn schulden te betalen, zijn boedel over aan de schuldeiser.

Overzicht B (Toon alles)