Bewijslast

De bewijslast is het aantonen van de (on)juistheid van bepaalde feiten. In bepaalde gevallen geeft de wet aan bij welke partij de bewijslast ligt en in andere gevallen is het de rechter die daarover beslist (bv. in een strafproces is het Openbaar Ministerie belast met het leveren van het bewijs).

Overzicht B (Toon alles)