Bouwvergunning

Een bouwvergunning is een gemeentelijke toestemming om een bouwwerk op te richten of aan te passen. De woningwet bepaalt voor welke bouwwerken (ook "niet voor bewoning bestemde gebouwen" of "bouwwerken geen gebouw zijnde" zoals bruggen etc) een vergunning vereist is. Bij de afgifte van een bouwvergunning wordt in ieder geval gecontroleerd op het volgende: * Of het bouwwerk binnen het bestemmingsplan past * Of het bouwwerk aan de bestaande wet- en regelgeving zoals het bouwbesluit voldoet * Of het bouwwerk constructief in orde is * Of het bouwwerk aan redelijke eisen van welstand voldoet

Overzicht B (Toon alles)