Borgstelling

Bij een borgstelling (of borgtocht) verbindt de borg zich tegenover de schuldeiser de schuld van de hoofdschuldenaar te voldoen als deze in gebreke blijft. Een schuldeiser kan zo zijn schuld vorderen van meerdere schuldenaars, die hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Overzicht B (Toon alles)