Bestuursovereenkomst

In een bestuursovereenkomst worden afspraken tussen de politieke overheid en overheidsdiensten vastgelegd. Zo bepaalt men wat de taken zijn van de overheidsdiensten en welke de middelen zijn die de politieke overheid ter beschikking zal stellen teneinde die taken te kunnen uitvoeren.

Overzicht B (Toon alles)