Boedelbeschrijving

Bij een boedelbeschijving (inventaris) worden alle baten en lasten van een vermogen beschreven.

Overzicht B (Toon alles)