Burenhinder / hinder uit nabuurschap

Bij burenhinder ondervindt de eigenaar/bewoner van een naburige onroerend goed hinder als gevolg van handelingen en gedragingen van de eigenaar van een aanpalend onroerend goed. De hinder overschrijdt de toegelaten ongemakken waardoor het evenwicht tussen de onroerende goederen verbroken wordt. Voorbeelden: plantafstanden, waterschade, lawaaihinder, vervuiling, ...

Overzicht B (Toon alles)