Bewijs door vermoedens

Bewijs door vermoedens is een gevolgtrekking uit een bekend feit om te komen tot een onbekend feit (o.g.v. de wet of door de rechter). Dergelijke bewijsmiddelen kunnen geen afbreuk doen aan de inhoud van akten, maar kunnen wel gebruikt worden als begin van bewijs van een geschrift of ter vervanging van onmogelijk op te stellen schriftelijke akten.

Overzicht B (Toon alles)