Bevek

Een bevek is een type van collectieve investeringsvennootschap in België. "Bevek" staat voor Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Een verwant type is de bevak (beleggingsvennootschap met vast kapitaal). Een bevek kan de vorm aannemen van een naamloze vennootschap (N.V.) of een commanditaire vennootschap op aandelen (zie: Commanditaire vennootschap). Een bevek mag beleggen in België of in het buitenland, door collectieve belegging van uit het publiek aangetrokken kapitaal (wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten). Een bevek kan - in tegenstelling tot een bevak - haar kapitaal wijzigen (door nieuwe aandelen uit te geven of haar aandelen weer in te kopen) zonder haar statuten te moeten wijzigen. Er zijn bepaalde fiscale gunstmaatregelen van kracht voor beleggers in beveks of bevaks, en in de loop der jaren zijn er vele verschillende beveks opgericht, meestal door de banken. Sommige beveks zijn gespecialiseerd in een bepaalde sector (bijvoorbeeld hoogtechnologische bedrijven of "milieuvriendelijke" bedrijven), of in investeringen met een hoog risico (of juist niet). In andere landen bestaat een soortgelijke beleggingsvorm; meer bepaald in het Luxemburgs recht waar dit sicav heet.

Overzicht B (Toon alles)