Buitengerechtelijk

Buitengerechtelijke afdoening houdt in dat een strafbaar feit of een strafbare gedraging buiten de rechtsprekende macht wordt afgedaan door het Openbaar Ministerie. Vormen van buitengerechtelijke afdoening zijn bijvoorbeeld het voorwaardelijk sepot, de transactie en de schikking. Inmiddels is door middel van de ingevoerde Wet OM-afdoening de strafbeschikking c.q. de OM-beschikking de belangrijkste vorm van buitengerechtelijke afdoening. Het Openbaar Ministerie is de enige bevoegde instantie die strafzaken bij de strafrechter mag aanleveren en heeft daardoor een vervolgingsmonopolie. Het Openbaar Ministerie heeft gelet op het opportuniteitsbeginsel de vrijheid om zaken die zich lenen voor vervolging te selecteren uit het (totale) aanbod van strafzaken. Er kan vervolgens worden gekozen om niet te vervolgen (seponeren: voorwaardelijk sepot) of om wél te vervolgen. Tussen deze twee keuzen in staat het transactieaanbod. Het Openbaar Ministerie ziet bij een transactie af van vervolging als de zaak daarvoor geschikt is én als de verdachte aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Overzicht B (Toon alles)