Burgerlijke partijstelling

Burgerlijke partij, in het Strafrecht, is de persoon die schade opliep door een misdrijf en hiervoor schadevergoeding vraagt tijdens de strafprocedure. Het is met andere woorden niet enkel het slachtoffer van het misdrijf dat zich burgerlijke partij kan stellen.

Overzicht B (Toon alles)