Burgerlijk aansprakelijke partij

Een burgerlijk aansprakelijke partij is de persoon die, naast de beschuldigde, aangesproken wordt voor een burgerlijk vordering tijdens een strafproces. De burgerlijk aansprakelijke partij is burgerlijk aansprakelijk voor de door de beschuldigde veroorzaakte schade.

Overzicht B (Toon alles)