Bijzondere opsporingsmethoden (BOM)

De wet over de bijzondere opsporingsmethoden (BOM-wet) is een wet die beschrijft hoe politiediensten bijzondere opsporingsmethoden mogen gebruiken. Het gaat om bij voorbeeld observatie of infiltratie. Deze opsporingsmethoden moeten door een rechtbank gecontroleerd kunnen worden. Een van de elementen uit de wet is het 'vertrouwelijke dossier'. In dit dossier, dat niet aan beklaagden ter beschikking kan gesteld worden, staan bijvoorbeeld de namen van verklikkers.

Overzicht B (Toon alles)