Borgtocht

Borgtocht is de overeenkomst waarbij een derde, de borg zich verplicht om de prestatie die de schuldenaar moet verrichten tegenover de schuldeiser zelf na te komen indien de schuldenaar in gebreke blijft.

Overzicht B (Toon alles)