Bestuur vennootschap

Bij het bestuur van een vennootschap komen regelmatig juridische kwesties voor. Voorbeelden: algemene vergadering, Corporate Governance, aandeelhouders en zaakvoerders, dividenduitkering, management overeenkomsten, geschillenbeslechting, kapitaalsverhoging, opties, warrants, inkoop eigen aandelen, opvolging in familiebedrijven,

Overzicht B (Toon alles)