Betoog / betogen

Een betoog is een manier van verkondigen van een stelling. Een betoog onderscheidt zich van andere manieren om een stelling te verkondigen door de stelligheid waarmee de stelling verkondigd wordt en de veelal subjectieve argumenten die gegeven worden. Binnen een betoog stelt men iets, waarbij men dat gaat verdedigen door enkel argumenten te geven om die stelling te verdedigen. Een enkele keer wordt er nog wel een tegenargument gegeven, maar dat heeft slechts tot doel direct met een tegenargument te komen en daardoor het argument te ontkrachten. Veelal kiest men dan een veel gehoord argument van de tegenstanders van de stelling.

Overzicht B (Toon alles)