Betekening / betekenen / betekend

Het betekenen is de officiële bekendmaking van een exploot door de deurwaarder. De betekening geschiedt door de overhandiging van de stukken door de deurwaarder aan de geadresseerde. Wanneer de geadresseerde niet aanwezig is of de deur niet opent, zal de deurwaarder het exploot in een gesloten envelop doen met daarop aanduidingen dat het een ambtelijk stuk betreft dat directe inzage behoeft, en het in de brievenbus deponeren. Mocht dat ook niet lukken, dan zal de deurwaarder het via de post laten bezorgen (Dit is zoals het wettelijk geregeld is. De wet zegt niet hoe het voor de post mogelijk is om het exploot te bezorgen zonder brievenbus). In de wet staat nergens dat een deurwaarder de stukken in de brievenbus moet achterlaten. De deurwaarder laat de stukken AAN het adres. In de praktijk zal dat inderdaad meestal de brievenbus zijn, maar als die er niet is, is een openstaand raam bijvoorbeeld ook een mogelijkheid om het exploot te laten.

Overzicht B (Toon alles)