Besluit / besluiten

Een besluit gaat uit van een bestuursorgaan en houdt een op schrift gestelde publiekrechtelijke rechtshandeling in.

Overzicht B (Toon alles)