Betwisting / betwisten / betwist

Synoniemen voor betwisting zijn ontkennen of bestijden.

Overzicht B (Toon alles)