Burgerlijk procesrecht / gerechtelijk privaatrecht

Het burgerlijk procesrecht regelt het proces tussen burgers onderling. Het omvat het geheel van regels waardoor men een beroep kan doen op de rechter om zijn recht te verkrijgen.

Overzicht B (Toon alles)