Bouwovertreding - bouwmisdrijf

Bouwmisdrijf - bouwovertreding: - werken of handelingen die een inbreuk maken op: ° de voorschriften inzake de stedenbouwkundige vergunning, ° de voorschriften van het Gewestplan, een RUP of BPA, ° de bepalingen in verband met de verkavelingvergunning, ° de bouw- en verkavelingverordeningen. - het uitvoeren, voortzetten of instandhouden van vergunningsplichtige werken, handelingen of wijzigingen: ° zonder stedenbouwkundige vergunning, ° zonder een verleende stedenbouwkundige vergunning na te leven, ° met een door de Raad van State nietig verklaarde stedenbouwkundige vergunning, ° nadat de geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning verstreken is. - het negeren van een stakingsbevel -stilleggen of staken van de werken of handelingen die niet conform zijn met de vergunning, of uitgevoerd worden zonder vergunning-. De rechtbank kan een dwangsom opleggen om de afdwinging van de uitvoering van het vonnis te verzekeren. Het decreet voorziet nog zwaardere straffen voor beroepsmensen die verondersteld worden beter op de hoogte te zijn van de wetgeving op de ruimtelijke ordening: architecten, aannemers, makelaars in onroerende goederen.

Overzicht B (Toon alles)