Belastingen (alles)

Onder belasting of taks wordt verstaan een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een rechtspersoon, waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan die rechtspersoon staat. Belastingen worden geheven op grond van een wet.

Overzicht B (Toon alles)