Bemiddeling commercieel

Bemiddeling is een proces voor het oplossen van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat erin de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert. Bemiddeling kan zowel tussen particulieren als tussen ondernemingen gebeuren. Bemiddeling in commerciële zaken is bemiddeling in handelsrechtelijke zaken.

Overzicht B (Toon alles)