Expeditie

Expeditie is de algemene benaming voor het doen vervoeren of bewegen van goederen. Iemand of het bedrijf die het vervoer doet wordt een expediteur genoemd. Deze expediteur 'doet vervoeren' in opdracht van zijn opdrachtgever. Voor zijn bemoeienissen vraagt hij een honorarium dat vaak verdisconteerd is de vrachtprijs. Expeditie is een belangrijk deel van de logistiek.