Effectenemissies

Effectenemissies zijn uitgiften van effecten, met als doel het vergaren van kapitaal.