Energie - Nut

De energiemarkt is de markt van het (ver)handelen van energie en de grondstoffen daarvoor. Oorspronkelijk betrof dit voornamelijk de fossiele brandstoffen. Sinds de jaren '50 is ook kernenergie (nucleaire energie) deel gaan uitmaken van de energiemarkt. Vanaf de jaren '90 wordt ook aardgas aangewend als energiebron. Sinds de jaren '90, maar vooral sinds het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw worden ook waterkracht (hydro-elektriciteit) en windenergie vaker toegepast (zgn. groene energie), alsook nieuwe energiestoffen als waterstof. Nutsvoorzieningen zijn voorzieningen (zoals gas, water, elektriciteit) die door nutsbedrijven geleverd worden.