Erfopvolging

De erfopvolging is het verkrijgen van een erfenis en dit krachtens het erfrecht.