Echtscheidingsrecht

Het echtscheidingsrecht omvat het geheel van regels betreffende het uitspreken van echtscheiding, vermogensrechtelijke aspecten en regeling betreffende alimentatie.