Eigenaar / eigenaresse

De eigenaar is de diegene die het goed in eigendom heeft, m.a.w. aan wie het recht toekomt om op een volstrekte wijze het genot ervan te hebben en over te beschikken (binnen bepaalde grenzen).