Echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de echtgenoten hebben, worden verbroken waardoor de ex-echtgenoten, als hij of zij dat wil, opnieuw met iemand burgerlijk kunnen trouwen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) en echtscheiding op grond van onderlinge toestemming (EOT).