Ereloon / honorarium

Een ereloon is een geldelijke vergoeding, andere dan een wedde of een werknemersloon.