Effectenfraude - Insider trading

Insider trading: wanneer iemand aandelen of andere effecten koopt of verkoopt terwijl hij meer informatie over de onderliggende waarde heeft dan de informatie die algemeen beschikbaar is. Een andere vorm van effectenfraude is bijvoorbeeld marktmanipulatie waarbij er informatie wordt verspreid om marktdeelnemers te misleiden of hen trachten te misleiden.