Europees uitleveringsverdrag (EUv)

Het Europees uitleveringsverdrag, gesloten in de Raad van Europa, verplicht de ondertekenaars van het verdrag om personen en goederen uit te leveren in geval het gaat om een misdrijf dat wordt bestraft met een gevangenisstraf van meer dan één jaar in de desbetreffende landen.