Eigendomsbewijs

Een eigendomsbewijs levert het bewijs dat een persoon eigenaar is van een bepaalde zaak