Europese belasting

Europese belasting bevat het recht met betrekking tot belastingen geheven door Europa.