Erfgenaam / erfgenamen

Een erfgenaam is diegene die een nalatenschap gedeeltelijk of geheel krijgt.