Erfenissen en schenkingen

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen en schulden dat een overleden persoon achterlaat. Deze boedel is gezamenlijk vermogen van de erfgenamen. Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde en waarbij de begiftigde dit goed aanvaardt.