Exoneratieclausule / exoneratiebeding / bevrijdingsbeding

Een exoneratiebeding of exoneratieclausule is een vrijwaring op grond waarvan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, wordt uitgesloten of beperkt. Om een beroep te kunnen doen op een exoneratiebeding moet in de eerste plaats vast staan dat de partijen vooraf op de hoogte waren van het beding en ermee akkoord gingen. Ook als de benadeelde partij wel op de hoogte was van het exoneratiebeding en ermee heeft ingestemd, kan het beding toch niet altijd vrijwaren van aansprakelijkheidsstelling. Een exoneratiebeding dat is opgenomen in een overeenkomst kan namelijk in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.