Eiser / eisende partij

Eiser is de naam die in het burgerlijk procesrecht aan een procespartij wordt gegeven, die een civiele procedure begint. Het woord is afgeleid van eis: de eiser wil van de rechter een bepaalde beslissing. In een civiele procedure is alleen sprake van een eiser bij een dagvaardingsprocedure. In een verzoekschriftprocedure spreek je niet van eiser maar van verzoeker.