Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door van de activa de schulden af te trekken. Het eigen vermogen wordt in geval van een vennootschap (bv of nv) opgebouwd door de inleg van aandeelhouders (het bedrag dat bij uitgifte voor een aandeel betaald wordt) en door het inhouden van bedrijfswinsten. Het eigen vermogen wordt aan de rechterkant van de balans onder de passiva genoteerd en is als het ware de schuld van het bedrijf aan zijn eigenaren.