Europese Richtlijn

Een richtlijn - van een instelling - van de EG is één van de in artikel 249 van het EG-verdrag genoemde rechtsinstrumenten. Volgens de weggestemde Europese Grondwet zou de naam van de Europese richtlijn worden gewijzigd in Europese kaderwet. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het resultaat. Met een richtlijn wordt beoogd de wetgeving van de lidstaten van de EU te harmoniseren.