Eerroof

Bij een eerroof wordt iemand kwaadwillig verweten, waardoor zijn eer wordt aangetast of wordt blootgesteld aan publieke verachting, zonder enige bewijs ervan te kunnen leveren, terwijl de wet dit voorschrijft.