Erflater

De erflater is de overledene die een nalatenschap (erfenis) nalaat.